NOV 29 2019

Handicapbranchen Danmark på Velfærdens Årsdag: Sæt borgeren i centrum

Handicapbranchen Danmark arbejder for, at virksomheder og foreninger på hele det brede handicapområde udvikler sig på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspartnere – og dermed også i fremtidens velfærdssamfund kan tilbyde borgere med handicap den bedst mulige hjælp.

Det gjorde Steen Pihl Sørensen, formand for Handicapbranchen Danmark, klart for de op mod 200 deltagere ved Velfærdens Årsdag den 21. november på Børsen i København. Velfærdens Årsdag 2019 var arrangeret af Kommunernes Landsforening, Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer og Dansk Erhverv under overskriften: Forventninger til velfærd – hvordan kan vi indfri dem sammen?

Og det var der op mod 200 mennesker, der var mødt op for at debattere. Ud over deltagelse på scenen fra Handicapbranchen Danmarks formand, Steen Pihl Sørensen, var der blandt andet tale fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om regeringens ambitioner på velfærdsområdet, indsigter i danskernes tillid og forventninger til velfærd med vicedirektør i Kraka, Jens Hauch samt debat med flere socialordførere og repræsentanter fra organisationer, en kommune og leverandørsiden.

Handicapbranchen Danmark repræsenterer i omegnen af 10.000 medarbejdere, der bidrager til service på handicapområdet. Formand for brancheforeningen, Steen Pihl Sørensen, gjorde det i interview med DR-journalist og moderator Tine Götzsche klart, at branchen er en stærk medspiller i fremtidens velfærdssamfund, hvor løsninger på handicapområdet skal foregå med afsæt i borgerens behov:

Kernevelfærd kommer først, og der skal udmåles efter behov. Det handler om at skabe tryghed og stabilitet for mennesker. Og det forudsætter øje for hinandens styrker og de muligheder, der ligger i et stærkt offentligt-privat samarbejde, var et af Steen Pihl Sørensens budskaber med henvisning til, at det kollektive velfærdsansvar på tværs af det offentlige, leverandører og civilsamfund, er helt centralt for fremtidens velfærdssamfund.

Handicapbranchen Danmark repræsenterer blandt andet virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen på vegne af borgere, der er visiteret til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). BPA er en hjælperordning, der – menneske til menneske – giver mulighed for hjælp og støtte i dagligdagen i borgerens eget hjem. Det er samtidig også et godt eksempel på, hvad vores velfærdssamfund kan – og også bør kunne i fremtiden.

For brancheforeningens formand, Steen Pihl Sørensen, er det afgørende, at fremtidens velfærdssamfund bliver indrettet til gavn for borgeren med et handicap og med øje for de rammer, der er for virksomheder, der hjælper borgeren i dagligdagen.  

Det skal ikke være en kamp at få hjælp, sagde social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) med henvisning til handicapområdet. Det budskab er Handicapbranchen Danmark meget enig i, og branchen vil følge, hvordan regeringen konkret vil omsætte de gode intentioner til praksis.

Steen Pihl Sørensen, formand for Handicapbranchen Danmark. Dansk Erhverv. Foto: Carsten Lundager.