Medlemskab


Medlemskab
Et medlemskab af Handicapbranchen Danmark koster 12.000,- kr. eks. moms om året. Medlemskabet af Dansk Erhverv er lønsumsbestemt. En betingelse for medlemskab er etablering af et arbejdsgivermedlemskab af Dansk Erhverv.

Medlemmer af Handicapbranchen Danmark har adgang til:

  • Ansættelses- og erhvervsretlig rådgivning
  • Advokatbistand ved førelse af ansættelsesretlige retssager for de civile domstole
  • Rådgivning inden for HR, ledelse og arbejdsmiljø
  • Politisk interessevaretagelse

Kontakt os og hør mere
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om Handicapbranchen Danmark og drøfte potentialet for samarbejde.

Hør mere om medlemskab hos Handicapbranchen: ANNO@DANSKERHVERV.DK og tlf. 61332554