Medlemskab

Medlemmer af Handicapbranchen Danmark har adgang til:

 • Ansættelses- og erhvervsretlig rådgivning
 • Advokatbistand ved førelse af ansættelsesretlige retssager for de civile domstole
 • Rådgivning inden for HR, ledelse og arbejdsmiljø
 • Kontante medlemsfordele rabatter
 • Politisk interessevaretagelse

Hør mere om medlemskab hos Handicapbranchen: ckha@danskerhverv.dk

Fokusområder

Handicapbranchen Danmark arbejder for at fremme erhvervs- og rammevilkår for virksomheder og foreninger, der leverer ydelser og tilbud til mennesker med fysisk og psykisk handicap.

Kortfattet stiller Handicapbranchen Danmark skarpt på følgende områder:

 • At skabe og udmønte branchestandarder for kvalitet og etik med henblik på at højne branchens anseelse og troværdighed over for borgere og myndigheder
 • At branchen af virksomheder og foreninger på handicapområdet udvikler sig på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspartnere
 • At adressere udviklingen med stigende forskelle på kommunal administration af eksempelvis BPA-ordninger

Medlemmer af Handicapbranchen Danmark har adgang til:

 • Ansættelses- og erhvervsretlig rådgivning
 • Advokatbistand ved førelse af ansættelsesretlige retssager for de civile domstole
 • Rådgivning inden for HR, ledelse og arbejdsmiljø
 • Kontante medlemsfordele rabatter
 • Politisk interessevaretagelse

Indmeldelse

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om Handicapbranchen Danmark og drøfte potentialet for samarbejde.

Et medlemskab af Handicapbranchen Danmark koster 12.000,- kr. eks. moms om året. Medlemskabet af Dansk Erhverv er lønsumsbestemt: Jf. Handicapbranchen Danmarks vedtægter §3 er en af betingelserne, at der etableres et arbejdsgivermedlemskab af Dansk Erhverv.