Nyheder

Mangelfuld finansiering udhuler borgernes velfærd: Stort firma nødsaget til at opsige et antal BPA-ordninger

En af landets største virksomheder indenfor handicaphjælperordninger har været nødsaget til at opsige et mindre antal af deres BPA-ordninger blandt borgere med handicap i flere kommuner. Der er i alt 1.800 BPA- borgere på landsplan. Det skyldes en udsultning af området fra flere kommuners side. Formanden for Handicapbranchen Danmark kalder situationen for et resultat af en unfair underfinansiering fra kommunerne.

Nyt formandskab i Handicapbranchen Danmark

Handicapbranchen Danmark afholdt ordinær generalforsamling d. 27. marts, og den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig herefter med et nyt formandskab. Michael Graatang, direktør i LOBPA, blev genvalgt som formand for branchen sammen med ny næstformand Rikke Krause, divisionsdirektør i DUOS.