Nyt formandskab i Handicapbranchen Danmark

Handicapbranchen Danmark afholdt ordinær generalforsamling d. 27. marts, og den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig herefter med et nyt formandskab.

Michael Graatang, direktør i LOBPA, blev genvalgt som formand for branchen sammen med ny næstformand Rikke Krause, divisionsdirektør i DUOS.

“Samtidig skal der lyde en stor tak til Jeppe Bo Petersen for hans indsats som næstformand for det seneste år”, siger formand Michael Graatang.

Vi kæmper fortsat for en takstmodel for administrationsgebyret

”Jeg glæder mig over samarbejdet med Rikke, og vores formandskab vil have fokus på den altoverskyggende store udfordring branchen kigger ind i med en udsultet økonomi og en selvbestemmelse for borgeren, der er i frit fald,” siger formand Michael Graatang og fortsætter:

“Som jeg ser det, fortsætter kampen for at sikre en takstmodel for administrationsgebyret. Konkursen blandt ét af vores medlemmer i det forgangne år har desværre illustreret, hvorfor vi akut har brug for en national takstmodel med et ensartet og retfærdigt administrationsgebyr. I branchen ser vi fortsat takstmodellen som løsning på den usikkerhed og vilkårlighed, som i dag præger kommunernes afregning af ordningen”.

Såfremt de omkostningerne, der er forbundet med at administrere ordningen ikke bliver dækket, hvilket desværre langt fra er tilfældet, så er den yderste konsekvens, at leverandørerne forsvinder, hvilket både går udover borgerne og kommunerne, som dermed ikke får løftet opgaven”. Derfor ønsker branchen en national takstmodel, der sikrer stabilitet på området.” tilføjer Michael Graatang.

Politisk momentum for at skabe forandringer på området

Danmark har fået en reformvillig regering og Handicapbranchen Danmark ønsker at bidrage med input til, hvordan området fremtidssikres, således der skabes en mere bæredygtig økonomi på området. Både for nuværende og i fremtiden.

“Handicaphjælpen i eget hjem befinder sig i en kritisk situation, hvor en reform kan gøre en positiv og helt konkret forskel. Vi vil følge reformarbejdet tæt og bidrage til, at rammerne for handicaphjælpen i eget hjem også indgår som en del af det arbejde” siger formand Michael Graatang og fortsætter:

”De nye tanker, som er præsenteret i regeringsgrundlaget, er glædeligt nyt, og vi ser frem til at bidrage til afbureaukratiseringsdagsorden samt til ambitioner om specialeplaner på handicapområdet. De centrale dagsordener for branchen er dog først og fremmest fair afregning med et ordentligt administrationsgebyr samt regelforenkling.”

Ny sekretariatschef

Handicapbranchen Danmark har netop fået ny sekretariatschef, Anders Nyberg Olesen, som overtager for Christian Keller Hansen, der har fået en ny rolle i Dansk Erhverv. Anders Nyberg Olesen siger i den forbindelse: “Jeg glæder mig til at påtage mig den nye rolle som sekretariatschef for Handicapbranchen Danmark, og jeg ser meget frem til samarbejdet med medlemmerne om at skabe de bedste rammevilkår for branchen”.