Handicapbranchen Danmark hilser reformregering velkommen

Den nye SVM-regering vil bevæge Danmark fra at være en velfærdsstat til et velfærdssamfund med meget mere lokal frihed, selvbestemmelse og forandringskraft. Det skal ske gennem en større reform af velfærden, der byder på en omfattende frisættelse. Regeringen fremhæver, at det er forbundet med risiko at gennemføre så omfattende en reform, men at alternativet er et velfærdssamfund der sander til og ikke lever op til borgernes forventninger.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at ønsket om en frisættelse af velfærden betyder flere ting. Blandt andet at det frie valg skal styrkes uden det medfører bureaukrati, men også at det offentligt-private samarbejde skal styrkes med større ligestilling og konkurrence.

 I Handicapbranchen Danmark deler vi til fulde analysen af, at en reform er nødvendig for at fremtidssikre borgernes selvbestemmelse og frie valg på handicapområdet. Det er meget positivt, at vores nye regering har ambitioner for velfærden, og vi glæder os til samarbejdet på handicapområdet, siger Michael Graatang, formand for Handicapbranchen Danmark.

 Samtidig ser Handicapbranchen Danmark stort behov for en løsning på handicapområdets akutte udfordring med ustabile rammer for handicaphjælpen til borgere med omfattende handicap i eget hjem. En situation der konkret betyder, at handicapområdet er truet af konkurser, handicaphjælp uden ordnede forhold og manglende frit valg for borgeren.

Handicaphjælpen i eget hjem befinder sig i en kritisk situation, hvor en reform også kan gøre en positiv og helt konkret forskel. Vi vil følge reformarbejdet tæt og bidrage til, at rammerne for handicaphjælpen i eget hjem også indgår som en del af det arbejde, siger Michael Graatang, formand for Handicapbranchen Danmark

På social- og handicapområdet alene har regeringen også nogle gode takter. Særligt at børn, unge og voksne med handicap skal have tilbudt den rette hjælp uanset kompleksiteten i behovene, og samtidig også ønsket fra regeringen om at indføre specialeplanlægning på den højt specialiserede del af handicapområdet. For Handicapbranchen Danmark er det centralt, at borgerne bliver tilbudt den rigtige handicaphjælp første gang og kan beholde hjælpen efterfølgende.