Michael Graatang: Handicapbranchen kæmper for fair rammer og reformer

Interview med Michael Graatang, direktør for LOBPA og formand for handicapbranchen:

Handicapbranchen står over for store udfordringer i 2023. Som formand for brancheforeningen og direktør i en af branchens virksomheder, har Michael Graatang en unik indsigt i de problemer, som branchen står over for, og hvilke løsninger der kan være på vej. I dette interview giver Michael Graatang sit bud på, hvad der skal til for at sikre fair rammer for branchens virksomheder, for at reformere velfærdsområdet og skabe bedre samarbejde om velfærden. Han giver også sin vurdering af Socialministerens opgaver og hvordan regeringsgrundlaget kan påvirke branchen.

Hvad er Handicapbranchen Danmarks vigtigste fokusområder i 2023?
Handicapbranchens vigtigste fokusområde i 2023 er at få en fair rammesætning for det arbejde, som branchens virksomheder udfører for det offentlige. Det skyldes, at kommunerne i dag selv sætter prisen på dette arbejde, hvilket har ført til konkurser og lukning af virksomheder. Der er nu kun 21 godkendte virksomheder tilbage. Handicapbranchen er i dialog med Socialministeren og kommunerne om en fast takstmodel, der kan genoprette betalingen på området.

Hvad er Handicapbranchens forventninger til regeringens reformspor på velfærdsområdet?
Handicapbranchen forventer, at regeringen vil tage fat på reel regelforenkling og reformer på handicapområdet for at løse de store akutte udfordringer, velfærdsområdet i almindelighed og handicapområdet i særdeleshed står over for. For at skabe de fagligt bedste og mest omkostningseffektive løsninger, foreslår branchen en samarbejdsreform, der øger samarbejdet mellem offentlige og ikke-offentlige serviceudbydere og tænker non-profit organisationer og civilsamfundet ind i løsningen. Derudover er der brug for reformer inden for tillids- og retssikkerhed, arbejdskraft og evaluering af kommunalreformen fra 2007, især på handicapområdet. Handicapbranchen står gerne til rådighed med erfaringer og reforminspiration for at løse disse udfordringer.

Hvad er den/de vigtigste opgaver for den socialminister?
Socialministeren skal sikre klarhed over administrationsbidraget til virksomhederne, der arbejder med BPA-ordninger og afslutte det igangværende arbejde med en central takstfastsættelse. Desuden anbefaler jeg, at socialministeren vedtager nationale retningslinjer for den årlige regnskabsaflæggelse til kommunerne for BPA-ordningerne. Derudover bør socialministeren arbejde på at sikre borgernes og virksomhedernes retssikkerhed gennem en tillids- og retssikkerhedsreform, da mistilliden er stor og retssikkerheden ikke er når  op på det niveau, der forventes i et retssamfund.

Hvordan kan regeringsgrundlaget påvirke medlemmerne i Handicapbranchen Danmarks rammevilkår?
Et af de vigtigste punkter, som regeringsgrundlaget kan påvirke, er sikring af fair rammer for branchens virksomheder, der udfører arbejde for det offentlige. Dette kan f.eks. ske gennem en fast takstmodel, som kan genoprette betalingen på handicapområdet.

Et andet vigtigt punkt er reformer, der øger samarbejdet mellem offentlige og ikke-offentlige serviceudbydere, samt non-profit organisationer og civilsamfundet. Dette kan hjælpe med at sikre de bedste og mest omkostningseffektive løsninger på handicapområdet.

Endelig kan en tillids- og retssikkerhedsreform, som gennemgår retssikkerheden og afgørelses- og ankesystemet, have en positiv indvirkning på medlemmerne i Handicapbranchen Danmark. Dette kan hjælpe med at imødegå den stigende "myndighedsangst" hos borgere med handicap og sikre en bedre retssikkerhed for borgere og virksomheder.