Mangelfuld finansiering udhuler borgernes velfærd: Stort firma nødsaget til at opsige et antal BPA-ordninger

En af landets største virksomheder indenfor handicaphjælperordninger har været nødsaget til at opsige et mindre antal af deres BPA-ordninger blandt borgere med handicap i flere kommuner. Der er i alt 1.800 BPA- borgere på landsplan. Det skyldes en udsultning af området fra flere kommuners side. Formanden for Handicapbranchen Danmark kalder situationen for et resultat af en unfair underfinansiering fra kommunerne. 

Mangel på en fair økonomisk udmåling har nu haft den konsekvens, at nogle af de store overenskomstdækkede firmaer bliver nødsaget til at opsige borgeres BPA-ordning. Det betyder, at medarbejderne på området havner hos virksomheder uden overenskomster. Det er til skade for borgernes velfærd, og er en forkert retning for området. 

Formanden for Handicapbranchen Danmark, Michael Graatang, mener det er et resultat af, at flere kommuner underfinansierer BPA-området. Så selvom det i denne omgang handler om et mindre antal borgere, så fremhæver det en overordnet problematik, som længe har eksisteret på BPA-området: ”For virksomheder med overenskomster på BPA-området har der i længere tid været svære vilkår med mangel på en fair økonomisk udbetaling for både lønelementer og administrationshonorar fra kommunen. Det er et strukturelt problem, som vedrører og rammer hele den overenskomstdækkede branche, som i sidste ende går ud over medarbejderen og borgeren. Det skyldes kort og godt, at flere kommuner praktiserer “social dumping” på området, så virksomheder med overenskomst kan have svært ved at hjælpe borgerne med deres BPA-ordning”, siger Michael Graatang. 

Tilskuddet til BPA-ordningerne gives af kommunerne til mennesker, som på grund af en nedsat funktionsevne har behov for særlig støtte til personlig pleje og ledsagelse. Som udgangspunkt er det borgeren, der har både arbejdsgiver- og arbejdslederrollen – og kommunen er altså ikke involveret i andet end at dække udgifterne til ansættelsen af det nødvendige antal hjælpere. De overenskomstdækkede virksomheder på området sørger for, at borgere med BPA-ordningen kan koncentrere sig om at være arbejdsleder for sine hjælpere uden at forholde sig til det administrative. Det virksomhedsansvar omfatter økonomi, regnskab, jura og HR – kort sagt alt det administrative i forbindelse med BPA-ordning. 

Handicapbranchen Danmark kalder derfor sammen med flere organisationer på mere ensartede regler for tilskud på området. 

”I virkeligheden betyder den strukturelle udfordring en udsultning af området med en forringelse i det tilskud og den hjælp, som borgerne modtager. Vi har set eksempler, hvor BPA-virksomheder med overenskomst har været nødsaget til at opgive at tilbyde medarbejdere til borgere i specifikke kommuner, fordi tilskuddet simpelthen ikke står mål med opgaven. Så ender borgeren og medarbejdere ved virksomheder, som ikke er overenskomstdækkede” siger Michael Graatang.