En stram økonomiaftale kalder på regelforenkling og øget samarbejde

Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne er landet for 2023. Det blev ikke en aftale med større investeringer på det specialiserede socialområde, og handicapområdet er ikke nævnt i aftalen. Der er i stedet for lagt op til økonomisk smalhals i kommunerne og dertil i høj grad et øget fokus på styring af den faglige og økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Handicapbranchen Danmark ser aftalen som en anledning til at styrke og smidiggøre det lokale samarbejde mellem kommuner og leverandører af velfærd. Handicapbranchen Danmarks formand udtaler om aftalen:

”Den nye økonomiaftale for kommunerne understreger behovet for fuld åbenhed om, hvad god handicaphjælp koster. Derfor bliver det helt afgørende med fokus på modeller for regelforenkling og ubureaukratisk styring, så borgerne kan få mest mulig handicaphjælp for pengene. Kommuner og leverandører bliver på tværs af postnumre nødt til i fællesskab at sikre handicaphjælpen til borgerne gennem et stærkere samarbejde”.

Der er med den nye økonomiaftale sendt et tydeligt signal om, at styring bliver et nøgleord for handicapområdet. Netop styring er der i høj grad behov for, når det gælder hjælperordningerne. Hjælperne får ikke altid løn efter gældende overenskomst på området, da kommunerne i mange tilfælde ikke honorerer overenskomsten, og virksomhedernes afregningsgrundlag og dermed mulighed for at være på området og levere handicaphjælp smuldrer langsomt. Dermed er borgerens mulighed for at vælge tryg handicaphjælp på tværs af postnumre i alvorlig fare.

Men den ønskede styring kan opnås for handicaphjælperordningerne med en national takstmodel, som branchen i fællesskab med FOA og Dansk Erhverv foreslår at indføre på området.

”Vi ønsker i branchen i høj grad at bidrage til den ønskede styring af området. En national takstmodel vil netop sikre den styring og stabilitet, området har behov for. Samtidig vil den afbureaukratisere administrationen af hjælperordningerne, så vi sikrer så smidig og effektiv handicaphjælp leveret til borgerne som muligt. Derfor vil vi gerne opfordre kommunerne og Christiansborg til at se på de allerede velkendte løsninger, der findes på området, så vi sammen kan holde hånden under borgerne i den nye økonomiske virkelighed”, udtaler Michael Graatang, formand for Handicapbranchen Danmark.