Handicapbranchen Danmark: Konkurs kalder på genopretning af handicapområdet

Et af Handicapbranchen Danmarks medlemmer, der leverer handicaphjælper-ordninger i Danmark er under konkurs. Det er ærgerligt både for virksomheden og for borgere og hjælpere, der skal finde henholdsvis ny leverandør og arbejde. 

Formand for Handicapbranchen Danmark, Michael Graatang udtaler: ”En konkurs er desværre et eksempel på den yderste konsekvens af den manglede genopretning af handicaphjælperordningerne, som langsomt udpiner området. Hjælperne får langt fra altid løn efter overenskomsten på området, fordi kommunerne ikke respekterer overenskomsten og udhuler ordningerne. Virksomhedernes afregning og dermed eksistensgrundlag for at levere handicaphjælp er i frit fald. Nu ser vi den første konkurs i lang tid, og mange andre i branchen har det svært.”

En national takstmodel skal skabe et sikkerhedsnet
Konkursen understreger behovet for en ny styring på området, der kan skabe stabilitet og sikre, at borgerne har mulighed for at vælge en godkendt leverandør af handicaphjælp under trygge forhold uanset postnummer. Derfor har branchen i fællesskab med FOA og Dansk Erhverv foreslået en national takstmodel, der kan sikre en bund og et eksistensgrundlag under leverandørerne og genoprette handicaphjælperordningerne til gavn for borgere, hjælpere og virksomheder.

En national takstmodel vil netop sikre styring, udgiftskontrol og stabilitet, ligesom den vil afbureaukratisere området i kommunerne. Derfor opfordrer Handicapbranchen Danmark sammen med Dansk Erhverv til, at ansvarlige politikere tager initiativ til at sikre levedygtigheden af BPA-ordningerne, det er afgørende for at sikre livskvalitet og deltagelse for borgere med svære handicap.