Om Handicapbranchen Danmark


Handicapbranchen Danmark er brancheforening for virksomheder og foreninger, der leverer ydelser og tilbud til mennesker med fysisk og psykisk handicap.

Handicapbranchen Danmarks mål er at sætte fokus på tryghed og kvalitet i hjælpen til mennesker med handicap gennem ordentlige ramme- og erhvervsvilkår for foreninger og virksomheder på området.

Handicapbranchen Danmark stiller skarpt på følgende områder

  • At skabe og udmønte branchestandarder for kvalitet og etik med henblik på at højne branchens anseelse og troværdighed over for borgere og myndigheder
  • At branchen af virksomheder og foreninger på handicapområdet udvikler sig på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspartnere
  • At adressere udviklingen med stigende forskelle på kommunal administration af eksempelvis BPA-ordninger

Handicapbranchen Danmark er etableret i 2019.