Om Handicapbranchen Danmark

Handicapbranchen Danmark er brancheforening for virksomheder og foreninger, der leverer ydelser og tilbud til mennesker med fysisk og psykisk handicap.

Handicapbranchen Danmarks mål er at sætte fokus på tryghed og kvalitet i hjælpen til mennesker med handicap gennem ordentlige ramme- og erhvervsvilkår for udbyderne på området.

Handicapbranchen Danmark vil, med Dansk Erhverv i ryggen, arbejde for, at virksomheder og foreninger på hele det brede handicapområde udvikler sig på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspartnere og dermed også i fremtiden kan tilbyde mennesker med handicap den bedst mulige hjælp. Brancheforeningen vil derfor blandt andet bidrage til at sikre branchens dialog og samarbejde med alle interessenter.

På handicapområdet er der en lang tradition for, at virksomheder samarbejder med politikere, kommuner, borgere og organisationer om fælles rammevilkår. Det gælder eksempelvis, når en virksomhed støtter et menneske med handicap med at administrere hjælpen i eget hjem. Disse ordninger er for mange mennesker forudsætningen for et frit og selvstændigt liv.

Handicapbranchen Danmark repræsenterer pr. maj 2019 ca. 8.000 medarbejdere.