Værktøj


Sådan beregner du løn

Dansk Erhverv og FOA har udarbejdet en beregningsmodel, der kan anvendes når der skal opstilles budget til udmålingen af tilskud til ansættelse af hjælpere m.v. i de enkelte ordninger for borgerstyret personlig assistance (BPA).

Beregningsværktøj for løn finder du her


Sådan beregner du administrationsbidrag

Dansk Erhverv har udarbejdet en beregningsmodel, der kan anvendes, når der skal opstilles budget til udmålingen af administrationsbidraget i de enkelte ordninger for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Beregningsværktøj for administrationshonorar finder du her