BPA: Sådan beregner du løn

Dansk Erhverv og FOA har udarbejdet en beregningsmodel der kan anvendes når der skal opstilles budget til udmålingen af tilskud til ansættelse af hjælpere m.v. i de enkelte ordninger for borgerstyret personlig assistance (BPA). Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside