En eroderende hjælperordning

Handicaphjælpen i Danmark er under pres. Der kan vi alle ugentligt se og høre i nyhederne. Handicapbranchens medlemmer oplever det dagligt, fordi vi leverer hjælpen til borgerne, så de med personlig pleje og praktisk hjælp kan få dagligdagen til at fungere og få friheden til at deltage i fællesskabet. Læs mere her: