Formandsstafetten er givet videre i Handicapbranchen Danmark

Da Handicapbranchen Danmark afholdt ordinær generalforsamling 5. april, måtte vi sige farvel til Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp, som har været formand igennem de sidste tre år. Der skal lyde en stor tak til Finn for hans store indsats i brancheforeningen og som formand.

Samtidig bød vi velkommen til Michael Graatang, direktør i LOBPA, som ny formand for Handicapbranchen. Der skal i den forbindelse lyde et stort tillykke til Michael med posten som ny formand.

Vi kæmper for en takstmodel for administrationsgebyret
Michael Graatang, ny formand for Handicapbranchen Danmark, har allerede store visioner for det kommende arbejde i branchen. Han fortæller, at det primære arbejde handler om at sikre en takstmodel for administrationsgebyret:

”Som formand i Handicapbranchen Danmark vil jeg tage bolden op i forhold til at få en takstmodel for administrationsbidraget på plads, og så ser jeg et behov for at effektivisere og afbureaukratisere hele området. Det er vigtigt for, at vi som arbejdsgivere kan være smidige og kosteffektive samarbejdspartnere for den offentlige sektor.”

For branchen handler det om at sikre stabile leverandører. Det skal gøres så billigt og effektivt som muligt at administrere. Men samtidig er det vigtigt at sikre at de stabile leverandører fortsat eksisterer om 10 år, og netop derfor er det afgørende at indføre en takstmodel.

Det offentligt-private samarbejde på handicapområdet er i dag under pres, fordi det offentlige er underlagt krav om at hjælpe flere for færre midler
Michael Graatang fortæller, at området for Borgerstyret Personlig Assistance er administrativt tungt.: ”Vi kan gøre det lettere og mere kosteffektivt ved at etablere en fælles standard for de økonomiske indberetninger - fx fælles skabeloner for regnskaberne. Det vinder både vi og det offentlige på.”

Udfordringen i branchen er, at hvis omkostningerne ikke bliver dækket, så risikerer man let aktører, der ikke kan levere. Det vil medføre konkurser, som man har set det på ældreområdet. Michael Graatang understreger at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis det sker: ”Det må ikke ske, for hvis virksomhederne forlader branchen eller går konkurs, går det ud over borgerne og det offentlige, der ikke får løftet sin opgave.”

Vi skal synliggøre fordelene ved jobs indenfor handicapbranchen
En anden vigtig opgave er at skabe større synlighed om alle de gode jobs, der er at få i branchen.

”Vi har arbejdskraftmangel. For at vende billedet må vi ud at fortælle de gode historier om de kvaliteter, der ligger i at gøre en kæmpe forskel i et andet menneskes liv og samtidig have stor fleksibilitet og frihed til at leve sit eget liv. Alle er vindere, når dygtige private virksomheder og foreninger byder ind og skaber tryghed og kvalitet for borgere med handicap.” afslutter den nye formand for Handicapbranchen Danmark, Michael Graatang.