Vi skal kunne have tillid til handicaphjælpen i Danmark

DR har i dag bragt en historie om en række kritisable og bekymrende forhold i konkrete BPA-ordninger administreret af en handicapvirksomhed, der ikke er godkendt af Socialtilsynet.

Historien understreger for det første, at der er behov for et styrket Socialtilsyn på området, og for det andet at der i kommunerne er behov for fokus på og prioritering af BPA-området.

Alle medlemmer af Handicapbranchen Danmark er godkendt af Socialtilsynet, da det er betingelsen for at kunne levere handicaphjælp i eget hjem i Danmark. Handicapbranchen Danmark støttede, at BPA-området blev omfattet af Socialtilsyn i 2019, fordi det netop bidrog til at styrke tilliden til virksomhederne på området.

”Mange af Handicapbranchen Danmarks medlemsvirksomheder varetager arbejdsgiveransvar for borgere med BPA-ordninger. Det er fuldstændig afgørende for tilliden til området, at de ca. 1.800 borgere, der i dag har en BPA-ordning, kan have tillid til, at handicapvirksomhederne på området er godkendte af Socialtilsynet, og at kommunerne tjekker virksomhederne”, udtaler Finn J. L. Kemp, formand for Handicapbranchen Danmark.  

FOA, Handicapbranchen Danmark og Dansk Erhverv har længe arbejdet for, at BPA-området bliver omfattet af en takstmodel. Kommunernes Landsforening bakker også op om en takstmodel. I september var aktører på BPA-området samlet på Børsen til et politisk rundbordsmødet om BPA-området, og her stod det klart, at der er store udfordringer med ordningerne i dag, og at en takstmodel på BPA-området i høj grad kan være med til at løse nogle af problemerne.

”Denne sag understreger i høj grad behovet for, at vi snart får en politisk løsning på BPA-området. Vi har sammen med FOA, KL og Dansk Erhverv længe foreslået en takstmodel, der kan gøre BPA-ordningerne lettere for kommunerne at administrere, sikre at borgeren får den rigtige hjælp uanset postnummer, og at der skabes et arbejdsmarked med ordnede forhold og kvalificeret arbejdskraft”, udtaler Finn J. L. Kemp, formand for Handicapbranchen Danmark